Zprávy redaktorů


pokus sedláček
Čištění ulic
Sedláček Jan 02.11.2015

pokus - tohle je malá anotace


Potřebujeme žákovský parlament?
Školství
Gisit Redaktor_1 01.07.2015

Žákovský, někdy též nazývaný školní parlament, je institucí všech žáků školy, přestože jeho členy jsou jen volení zástupci žáků. Minimálně v 55 % zákl


Článek od Adama o školství
Školství
Tester Adam 27.08.2015

<p>Pl&aacute;ny a c&iacute;le ministryně představila spolu s n&aacute;městkyn&iacute; sekce legislativy a strategie Danou Prud&iacute;kovou a n&aacute


Cestovní náhrady zaměstnanců obce a členů zastupitelstev - 1. část
Účetnictví obcí
Gisit Redaktor_2 01.07.2015

Pracovní cestou se dle § 42 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjedn


Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku
Ostatní
Tester Boss 24.08.2015

Snad nejčastějším trestným činem, kterého se starostové obcí dopouštějí, je trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obvykle se toho


Školská právnická osoba, svazková škola - 1
Školství
Gisit Redaktor_1 01.07.2015

V roce 2005 svěřil zákon č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších pře


Rozpočtový proces
Účetnictví obcí
Gisit Redaktor_2 01.07.2015

Rozpočtový proces chápeme jako soubor takových činností orgánů obce, které mají vliv na její rozpočtové hospodaření.


Cestovní náhrady zaměstnanců obce a členů zastupitelstev - 2. část
Účetnictví obcí
Gisit Redaktor_2 01.07.2015

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu náhradu výdajů, které mu v souvislosti s pracovní cestou vzniknou.


Škola
Školství
Gisit Redaktor_1 01.07.2015

Škola je nejčastěji místo určené pro učení. Počet institucí obsažených v pojmu škola je v různých zemích odlišný.


Office joga
Zdraví a pohyb
Tester Adam 04.06.2015

Chcete mít šťastnější, zdravější a spokojenější kolegy v práci?