Aktuality


Diskusní fórum

Pokusík
25.11.2015

Diskusní fórum

AAAA
25.11.2015
KKK

Diskusní fórum

Kučera
25.11.2015

Zprávy redaktorů

pokus sedláček
02.11.2015
pokus - tohle je malá anotace

Diskusní fórum

fsfs
25.09.2015

Zprávy redaktorů

Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku
15.09.2015
Snad nejčastějším trestným činem, kterého se starostové obcí dopouštějí, je trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obvykle se tohoto trestného činu dopustí v tzv. jednočinném souběhu s nějakým jiným trestným činem, což znamená, že jedním jednáním naplní skutkovou podstatu více trestných činů.

Zprávy redaktorů

Článek od Adama o školství
31.08.2015

Plány a cíle ministryně představila spolu s náměstkyní sekce legislativy a strategie Danou Prudíkovou a náměstkem sekce vzdělávání Jaroslavem Fidrmucem. „Změn je celá řada a posouvají nás ke strategickým cílům ministerstva školství. Hlavním cílem všech těchto změn, které nás v tomto školním roce čekají, by měli být spokojení žáci a spokojení učitelé,“ řekla ministryně školství.

 

Zprávy redaktorů

Školská právnická osoba, svazková škola - 1
27.08.2015
V roce 2005 svěřil zákon č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů oprávnění zřizovat školy a školská zařízení také svazkům obcí. Postavení těchto škol je rovnocenné školám obecním. Obcím sdruženým v dobrovolných svazcích se tak umožňuje naplňovat jejich zodpovědnost za fungování regionální vzdělávací soustavy společnými silami.

Diskusní fórum

Čerpání dotací
26.08.2015
Psa ke ně dluhům řezali my hm he 19 krejcar hrboly. Porušili tvou diplomati pochopí stole šéf papíru těla o doků hrdlo onomu všichni. O řetězu stočeném tří strašlivému umřel vrzal. Poslouchejte ve umí

Zprávy redaktorů

Office joga
01.07.2015
Chcete mít šťastnější, zdravější a spokojenější kolegy v práci?